Pressió mitjana del suport solar fotovoltaic

Estàndard: pressió mitjana del suport fotovoltaic solar

Material: alumini/acer inoxidable/acer

Acabat superficial: normal o personalitzat

Embalatge: cartrons amb palets furmigats

Capacitat de subministrament: 50 tones per mes

A mesura que la demanda d'energia solar continua creixent, també ho fa la necessitat de sistemes de suport fotovoltaic fiables i eficients. Un dels factors crítics a tenir en compte a l'hora de seleccionar un suport solar fotovoltaic és la pressió mitjana que pot suportar. En aquest article, parlarem de tot el que necessiteu saber sobre la pressió mitjana als suports solars fotovoltaics, des de què és fins a com afecta el rendiment del vostre sistema.

Què és un suport solar fotovoltaic?

Un suport solar fotovoltaic és una estructura de suport que manté els panells solars al seu lloc, permetent-los absorbir la llum solar i convertir-la en electricitat. Els suports solars fotovoltaics tenen diferents formes, mides i materials, depenent del tipus de panell solar que s'utilitzi i de la ubicació d'instal·lació. Alguns dels materials més comuns utilitzats per fer suports solars fotovoltaics inclouen alumini, acer inoxidable i acer galvanitzat.

Què és la pressió mitjana als suports solars fotovoltaics?

La pressió mitjana es refereix a la capacitat de càrrega d'un suport solar fotovoltaic, que determina la quantitat màxima de pes que pot suportar. La pressió mitjana s'expressa sovint en quilopascals (kPa) o lliures per polzada quadrada (psi) i és un factor crític a tenir en compte a l'hora de seleccionar un sistema de suport fotovoltaic solar.

Per què és important la pressió mitjana als suports solars fotovoltaics?

La pressió mitjana és essencial en els suports solars fotovoltaics, ja que afecta directament la integritat estructural i l'estabilitat del sistema de panells solars. Si un suport fotovoltaic solar no pot suportar el pes dels panells solars, pot provocar fallades estructurals, danys als panells i perills potencials per a la seguretat. Per tant, escollir un sistema de suport fotovoltaic solar amb una capacitat de pressió mitjana alta és fonamental per garantir la longevitat i el rendiment del vostre sistema de panells solars.

Factors que afecten la pressió mitjana en suports solars fotovoltaics

Diversos factors poden afectar la capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport fotovoltaic solar, com ara:

 • Material: el tipus de material utilitzat per fer el sistema de suport pot afectar la seva capacitat de pressió mitjana. Per exemple, els suports d'acer galvanitzat solen tenir una capacitat de pressió mitjana més alta que els suports d'alumini.
 • Disseny: el disseny del sistema de suport també pot afectar la seva capacitat de pressió mitjana. Els suports amb seccions transversals més gruixudes i més reforçades normalment poden suportar pressions mitjanes més altes que aquells amb seccions transversals més primes.
 • Ubicació d'instal·lació: la ubicació d'instal·lació també pot afectar la capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport fotovoltaic solar. Els suports instal·lats en zones amb fort vent o càrregues de neu poden requerir capacitats de pressió mitjana més altes per garantir l'estabilitat i la longevitat del sistema.

Diferents tipus de suports solars fotovoltaics i la seva capacitat de pressió mitjana

Hi ha diversos tipus de suports solars fotovoltaics, cadascun amb diferents capacitats de pressió mitjana. Alguns dels tipus més comuns de suports solars fotovoltaics i les seves capacitats de pressió mitjana inclouen:

 • Suports de muntatge del sostre: normalment tenen una capacitat de pressió mitjana de 4-10 kPa.
 • Suports de muntatge a terra: poden tenir una capacitat de pressió mitjana de fins a 50 kPa o superior, depenent de la ubicació i el disseny de la instal·lació.
 • Suports de muntatge de pals: poden tenir una capacitat de pressió mitjana de fins a 10-15 kPa, depenent del disseny i la ubicació d'instal·lació.

Com determinar la pressió mitjana d'un suport solar fotovoltaic

Per determinar la pressió mitjana d'un suport solar fotovoltaic, podeu consultar les especificacions del fabricant o fer que un enginyer estructural calculi la capacitat de pressió mitjana en funció del material, disseny i ubicació d'instal·lació del sistema de suport. És essencial assegurar-se que la capacitat de pressió mitjana calculada compleix o supera el pes dels panells solars per garantir l'estabilitat i la longevitat del sistema.

Com optimitzar la pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic

Per optimitzar la capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic, es poden implementar diverses estratègies, com ara:

 • Escollir el material adequat: escollir un sistema de suport fet de materials d'alta resistència com l'acer galvanitzat pot millorar la capacitat de pressió mitjana del sistema.
 • Reforç del disseny: reforçar el disseny del sistema de suport afegint suports de secció transversal i suports més gruixuts pot augmentar la capacitat de pressió mitjana del sistema.
 • Instal·lació adequada: la instal·lació adequada del sistema de suport, inclòs l'ús de maquinari adequat i seguint les directrius del fabricant, pot garantir la capacitat de pressió mitjana òptima del sistema.

Beneficis de triar un sistema de suport fotovoltaic solar d'alta pressió mitjana

L'elecció d'un sistema de suport fotovoltaic d'alta pressió mitjana pot oferir diversos avantatges, com ara:

 • Augment de l'estabilitat del sistema: una capacitat de pressió mitjana alta pot proporcionar l'estabilitat estructural necessària per suportar el pes dels panells solars, reduint el risc de fallada estructural.
 • Vida útil del sistema més llarga: un sistema de suport amb una capacitat de pressió mitjana alta pot garantir la longevitat del sistema de panells solars, reduint els costos de manteniment i substitució.
 • Millora de la producció d'energia: un sistema de suport fotovoltaic estable i robust pot garantir un posicionament i una alineació òptims dels panells solars, donant lloc a una producció d'energia millorada.

Conclusió

La pressió mitjana és un factor crític a tenir en compte a l'hora de seleccionar un sistema de suport solar fotovoltaic. Comprendre la capacitat de pressió mitjana del sistema de suport i assegurar-se que compleix o supera el pes dels panells solars és essencial per garantir un rendiment i una longevitat òptims del sistema. L'elecció d'un sistema de suport fotovoltaic d'alta pressió mitjana pot oferir diversos avantatges, com ara una major estabilitat del sistema, una vida útil més llarga del sistema i una producció d'energia millorada.

Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre la pressió mitjana i la capacitat de càrrega del vent en els suports solars fotovoltaics?

La pressió mitjana es refereix a la capacitat de càrrega del sistema de suport, mentre que la capacitat de càrrega del vent es refereix a la capacitat del sistema de suport per suportar la força del vent.

Es pot reforçar un sistema de suport solar fotovoltaic amb una capacitat de pressió mitjana baixa?

Sí, un sistema de suport fotovoltaic solar amb una capacitat de pressió mitjana baixa es pot reforçar afegint suports de secció transversal i suports més gruixuts.

Hi ha alguna normativa sobre la capacitat de pressió mitjana dels sistemes de suport solar fotovoltaic?

Sí, hi ha regulacions i codis de construcció que especifiquen la capacitat mínima de pressió mitjana necessària per als sistemes de suport solar fotovoltaic en funció de la ubicació de la instal·lació.

Es pot augmentar la capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic després de la instal·lació?

És un repte augmentar la capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic després de la instal·lació. És essencial assegurar-se que la capacitat de pressió mitjana del sistema de suport assoleix o superi el pes de les plaques solars durant les etapes inicials de disseny i instal·lació.

Quina és la capacitat mitjana de pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic?

La capacitat de pressió mitjana d'un sistema de suport solar fotovoltaic pot variar àmpliament segons el tipus de sistema de suport, la ubicació de la instal·lació i el disseny. Tanmateix, la majoria dels sistemes de suport fotovoltaic solar tenen una capacitat de pressió mitjana que oscil·la entre 4 i 50 kPa.