Cap en fred de posició única
Direcció en fred multiestació
Treballs de truncada de torn
Processament de forja en calent
Enrotllament de fil a mà
Processament de perforació
Processament de plegat
Enrotllament automàtic de fils